ISY Calcus

Et revolusjonerende verktøy for prosjektstyring

Få mer ut av hvert prosjekt

Vår visjon er å redusere medgått tid for kostnadskalkyle, LCC og carbon footprint-estimering såpass mye at det blir mulig å ta disse oppgavene med i loopen i alle prosjekter. 

Oversiktlige kalkyler for bedre beslutninger

Din første kalkyle kan lages med ganske liten innsats, men med forbausende treffsikkerhet. Deretter kan du forbedre kalkylen løpende, i takt med prosjektets utvikling.

Enkelt å bruke

Funksjonsrikt, brukervennlig og oversiktlig.

Tusenvis av maler

Kalkylemaler for 65 prosjekttyper og 7000 konstruksjoner.

Oppdatert innhold

Innholdet bygger på data fra Norsk Prisbok og oppdateres to ganger årlig.

Internasjonalt anerkjent metode

Calcus-metoden gir geometriske nøkkeltall med imponerende treffsikkerhet.

God dokumentasjon

Fra enkle utskrifter til en samlet prosjektbok – detaljert eller overordnet. 

Kostnadsstyrt prosjektutvikling

Se kostnadskonsekvenser av endringer og sammenlign alternativer.

Kalkylen er det som skal bygges, satt i system

En god kalkyle er en perfekt analysemodell for mange ulike formål.

Kostnadsmodus

LCC-modulen lar deg se levetider, kostnader og vedlikeholdsaktiviteter for alle konstruksjoner samt totalt for prosjektet. Kalkylemalene i ISY Calcus er komplette med alle LCC-aktiviteter.

Miljømodus

Alt som har en pris har også et CO2-utslipp. Bytt til carbon footprint-modus og se prosjektets klimagassutslipp. Optimaliser utslippet og se konsekvensen for kostnadene og LCC.

Strategimodus

Klar for å planlegge entreprisestrategien? Brekk om kalkylen til fagkapitler, sjekk ut størrelsen på de ulike entreprisene og utform din strategi.

"Vi søker bevisst etter materialer som er miljøvennlige og som gir best mulige kostnader i et LCC-perspektiv."

Byggesjef Ingvald Grønningsæter, Kristiansand Eiendom, benytter ISY Calcus

Bedre prosjekter. Høyere ambisjoner.

Med verktøy, metode og innhold som bringer deg raskere til resultater er grunnlaget lagt for å høyne ambisjonene.

et variert utvalg av noen ISY Calcus kunder:

Byggherrer:

Bergen kommune

Kristiansand kommune

Nordland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Tromsø kommune

Entreprenører:

AF Gruppen AS

AS Backe

Consto AS

Hent AS

NCC Construction AS

Rådgivere og arkitekter:

Arkitektkontoret Nils Tveit AS

ART Arkitekter og ingeniører

Asplan Viak AS

Brandsberg-Dahls Arkitektkontor

Norconsult AS

Sweco AS

Lurer du på noe?

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat!

Norconsult Informasjonssystemer AS

Jonny Roth

Salgskonsulent 
Telefon: +47 913 69 339
E-post: jonny.roth@norconsult.com

  post@nois.no
 +47 67 57 15 00

Org.nr: NO 944 101 233

hCaptcha