ISY ByggOffice

Kalkulasjon og produksjonsoppføling for byggebransjen

Effektiv bransjeløsning for hele byggeprosessen

ISY ByggOffice er vår komplette løsning innen kalkulasjon og produksjonsoppfølging for byggebransjen. Systemet er i dag et sentralt verktøy hos flere hundre entreprenører, boligprodusenter og byggmestere i Norge.

ISY ByggOffice Kalkyle 

Sikkert — Funksjonsrikt — Brukervennlig — Tidsbesparende 

Uniformering av kalkyleprosess

Det er mye tid å spare på å benytte reseptbanker med egne erfaringstall i form av enhetstider og ressursforbruk. Som sluttresultat får du en komplett kalkyle og beskrivelse.

Effektive innkjøpstjenester

Modulen prisforespørsel er et godt hjelpemiddel når du skal sende ut forespørsler til dine leverandører. Opplev effektiviteten når du mottar og evaluerer pristilbud digitalt. 

ISY Anbudsweb

ISY Anbudsweb sørger for at alle forespørsler blir tilgjengelig online for dine leverandører, lar de prise forespørselen og sende pristilbud gjennom tjenesten direkte til ISY ByggOffice.

BIM som anbudsgrunnlag

ISY ByggOffice lar deg utnytte en BIM direkte for uttak av mengder og objekter med egenskaper som brukes i kalkylen. Resultatet er en strukturert modell og komplett kalkyle. 

ISY ByggOffice Produksjon

ISY ByggOffice gir sporbarhet på kostnads- og inntektsutviklingen.

Avregning av poster

Gjennom avregning kan du spore avvik i forhold til kalkyle og budsjett. Avregningen er et faktureringsgrunnlag og gir deg mulighet til å produsere målebrev når byggherren krever dette. 

Avvik og endringer

Før kontroll på avvik og endringer i prosjektet overfor oppdragsgiver og dine underentreprenører. Når disse blir kalkulert påvirkes økonomien og ressursene i prosjektet. 

Økonomivurdering

ISY ByggOffice lar deg føre kontroll mot den inntjente verdien i prosjektet. Dette gjør deg i stand til å stille en pålitelig sluttprognose for prosjektet.

Fokus på timeverk

Timeverk kan gi deg informasjon som gjør deg i stand til å sette inn tiltak i tide. Påløpte timer hentes fra økonomi og kan vise en trendutvikling som bekreftelse på at tiltakene har virket.

 «Fremtidsstyring og kostnadsstyring. Skal man lykkes må man ha full styring på begge disse områdene.» 

Tromsø-entreprenøren Consto satser spesielt på kompetanse og kapasitet rundt byggeprosjektutvikling. 

ISY ByggOffice Dashboard

Innsynsverktøy for prosjektporteføljer 

For rask oversikt over byggeprosjektets helsetilstand

ISY ByggOffice Dashboard er en webbasert løsning som presenterer porteføljer av prosjekter med mål å overvåke prosjektenes økonomi. Løsningen presenterer nøkkeltall gir deg en rask og intuitiv oversikt over byggeprosjektenes helsetilstand. 

  • Egne prosjektporteføljer

  • Tilgangsstyring

  • Interaktive rapporter

Har du spørsmål?

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat!

Norconsult Informasjonssystemer AS

Stig Solem

Salgsansvarlig 
Telefon: +47 454 04 650
E-post: stig.solem@norconsult.com

  post@nois.no
 +47 67 57 15 00

Org.nr: NO 944 101 233

hCaptcha