ISY PROSJEKT

For effektiv samhandling

Banebrytende innovasjon digitaliserer bygg- og anleggsbransjen

ISY Prosjekt er et resultat av Nye Veiers høye krav til digital leveranse i kontrakten for E39 Kristiansand vest – Mandal øst. Kontrakten stilte krav til en helt ny innsynsmodell med tilgang til alle data i prosjektet. Med potensielt 700 fagmodeller og 300.000 dokumenter, ville en tradisjonell tilnærming vært umulig.

Dette gjorde at Norconsult, AF Gruppen og Norconsult Informasjonssystemer gikk sammen om å utvikle ISY Prosjekt. Etter flere svært vellykkede pilotprosjekter, er ISY Prosjekt nå tilgjengelig på markedet. 

Samhandlingsløsningen er med på å digitalisere bygg- og anleggsbransjen i stor grad, og er et steg i riktig retning mot å bli en mer datadrevet næring.

Kontakt oss

ISY Prosjekt sørger for at alle deltakere i prosjektet, alt fra byggherre og prosjekteringsgruppe til entreprenør og underentreprenør, hele tiden har full oversikt og kontroll over fremdrift, dokumenter, saker og arbeidsflyt.

ISY Prosjekt lar byggherre, prosjekterende og entreprenører se oppdaterte modell-detaljer, status og annen viktig informasjon i nær sanntidskvalitet. ISY Prosjekt fungerer online og offline, og er tilgjengelig fra PC, nettbrett og mobil.

ISY Prosjekt er en samhandlingsplattform som støtter en digital gjennomføringsmodell for prosjekter i bygg- og anleggsbransjen.

Løsningen er basert på en best-praksis gjennomføringsmodell for prosjekter.

ISY Prosjekt brukes allerede på

 Deler av E39 Kristiansand vest – Mandal øst

  Murihagen i Førde, som består av 70 leiligheter og rekkehus

  Nye Radiumhospitalet

  Det nye vannforsyningsanlegget til Asker og Bærum vannverk

Dette kan du gjøre i ISY Prosjekt

 • Følge opp saker

 • Planlegg oppgaver, sett ansvarlig og tidsfrist direkte i prosjekthotellet

 • Kommenter i riktig kontekst for sporbar kommunikasjon

 • Kvalitetskontroll gjøres gjennom prosesser i ISY prosjekt

 • Spar tid gjennom å gjenbruke prosesser flere ganger

 • Lage lappeplan basert på metode og beste praksis fra Last Planner, LEAN og VDC

Hente ut informasjon i nær sanntidskvalitet

 • Løpende oppdaterte modeller

 • Prosjektert status (MMI) for alle fag og lokasjoner

 • Fremdrift vs. plan

 • Planvisualisering i modell

 • Hendelser – SHA, kvalitet og miljø

 • GIS data i modellen

 • Oversiktlig filtreringsmuligheter for relevant informasjon

 • Dokumenter

 • Økonomi

 • Stedfesting og heatmaps for hendelser og dokumenter

BIM-innsynsmodell gir heldigital arbeidsflyt

Innsynsmodellen i ISY Prosjekt vant i 2019 prisen beste BIM-idé på BA-næringens innovasjonskonferanse Den Kloke Teknologi. 

Det er utviklet nye metoder basert på skarpt definerte metadata i henhold til «common data platform»-prinsipper. Brukeren vil kunne navigere i et modelltre med 700 fagmodeller. Et smart modellfilter gjør navigeringen enkel for brukeren. Man kan klikke på fag, parsell og arbeidspakke, og finne både selve modellen, dokumenter eller hendelser. 

Innsynsmodellen er et verktøy for alle som er involvert i prosjektet. Man kan opprette oppgaver knyttet til en bestemt bygningsdel, og sende av gårde e-post rett til den som skal utføre. 

Byggherren kan bruke innsynsmodellen til å følge med på fremdrift, HMS, risiko, modeller og FDV-informasjon. 

Hensikten bak modellen er å samle all relevant data på ett og samme sted.

ISY Prosjekt består av følgende moduler

 • Dashbord
 • Saker
 • Dokumenter
 • Prosjektbruker
 • Endring

Prosjektleder kan planlegge dokumentleveranser med tidsfrister og eiere direkte i dokumentarkivet. Eierne får sine leveranser opp på sin gjøreliste på dashbordet. Versjonskontroll gir sporbarhet og oversikt over hver leveranse.

Lurer på du på om ISY Prosjekt er noe for deg?

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Norconsult Informasjonssystemer AS

  post@nois.no
   +47 67 57 15 00

Org.nr: NO 944 101 233

hCaptcha