ISY ProsjektØkonomi

Byggherrens prosjektstyringsverktøy

Ta bedre avgjørelser med økt forutsigbarhet

ISY ProsjektØkonomi gir forutsigbarhet på sluttkostnad for et prosjekt eller en portefølje av prosjekter. Oppnå økonomisk kontroll ved hjelp av:

 • fleksibel budsjettering

 • visuell «cockpit» for rask oversikt

 • signaler og advarsler ved avvik

 • dynamisk endringslogg

 • et rikelig utvalg av rapporter

«Brukergrensesnittet er enkelt og oversiktlig, men aller viktigst veier funksjonaliteten.»

Tron Regstad, Controller Steen & Strøm om hvorfor de valgte ISY ProsjektØkonomi 

Hva mer kan du få? 

Vår pakke med konsulenttimer og opplæring i henhold til kundens kompleksitet, krav og behov sikrer at kunden kan ta i bruk systemet på en hensiktsmessig måte fra starten.

 

Få enda mer ut av ditt prosjektstyringsverktøy ved å kjøpe tilleggsmoduler for: 

Integrasjon

Integrasjonsmodulen må kjøpes for å integrere mot økonomisystem og eventuelt andre forretningssystemer. Integrasjon gir gevinst i form av rasjonalitet og tallkvalitet.

Portefølje

Styr på porteføljenivå med tilgang til rapporter og periodisk rapportering av en prosjektportefølje. Grupper de samme prosjektene i ulike porteføljer etter dine behov. 

Mengder

I ISY ProsjektØkonomi har vi en egen modul for oppfølging på mengder. Mengdemodulen gir detaljert registrering av alle postene i kontraktene med mengder og enhetspriser.

Leie og investering

Håndter leie- og investeringsinntekter som inngåtte leieavtaler, prognoser på leie på ledige lokaler eller midlertidige prosjektinntekter.

Nøkkeltall

Se erfaringsdata som kostnadstall, egenskaper og beskrivelser fra gjennomførte prosjekter. Tallene kan brukes til å kvalitetssikre estimater eller etablere overordnede kostnadsoverslag.

Noen av våre kunder som bruker ISY ProsjektØkonomi:

Private Byggherrer

 • Bane NOR Eiendom AS
 • Höegh Eiendom AS 
 • Kjeldsberg Eiendom AS
 • Avinor 

Energiselskap

 • BKK AS
 • Sira Kvina 

Offentlige Byggherrer

 • Jernbaneverket
 • Kystverket
 • Statens vegvesen
 • Statsbygg 

Kommuner/kommunale foretak

 • Bergen kommune
 • Oslo kommune
 • Sarpsborg kommune
 • Trondheim kommune 

Helseforetak

 • Sykehuset Vestfold HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • St. Olav Eiendom
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

Konsulentselskap

 • Cowi AS 
 • Norconsult AS 
 • Sporstøl Arkitekter AS 
 • Sweco AS 

Start veien mot en mer forutsigbar prosjekthverdag

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat!

Norconsult Informasjonssystemer AS

  post@nois.no
   +47 67 57 15 00

Org.nr: NO 944 101 233

hCaptcha