ISY ProsjektPlan

For enklere kommunikasjon og bedre prosjekter

Moderne planverktøy med lav brukerterskel

ISY ProsjektPlan forenkler arbeidsflyten og øker effektiviteten.

Enkelt å bruke

ISY ProsjektPlan er intuitivt og brukervennlig. Data kan enkelt kopieres mellom ISY ProsjektPlan og Microsoft Office-produkter. 

Bryter kommunikasjonsbarrierer

Alle involverte kan forholde seg til ett felles verktøy og felles forståelige data. ISY ProsjektPlan legger til rette for at alle snakker samme «språk» og forholder seg til samme metodikk. Dette gjør samarbeid enklere og prosjekter mer effektive.

Bedre oversikt

Frihetsgraden er så stor som den bør være. Sammenlignet med andre ledende prosjektstyringsverktøy er ISY ProsjektPlan mye mer forutsigbart, og ikke minst skalerbart. Du har kontroll over verktøyet – ikke motsatt.

«ISY ProsjektPlan er et verktøy med lav brukerterskel, i tillegg til at det ga den kontrollen på egne prosjekter vi var ute etter.» 

Lars Olav Nordstoga om hvorfor Multiconsult gikk til anskaffelse av konsernlisens på ISY ProsjektPlan

Hva kan ISY ProsjektPlan brukes til?

 • Aktivitetsplanlegging

 • Milepæler

 • Definering av PNS

 • Aktivitetskoblinger

 • Prosjekt- og aktivitetskalendere

 • GANTT-visninger

 • Fremdriftsstolper- og linjer

 • Budsjettering, styring og oppfølging på timer og kostnader

 • Bemanningsplanlegging

 • Fleksibel rapportering på prosjekt og portefølje

Andre bedrifter som benytter ISY ProsjektPlan:

 • BKK AS

 • Norconsult AS

 • Multiconsult AS

 • Statsbygg

 • Team T – Prosjekteringskonsortium ny terminal Gardermoen

 • ÅF Advansia AS

Start veien mot en enklere prosjekthverdag

Kontakt oss gjerne for å finne ut mer om hvordan ISY ProsjektPlan kan hjelpe din organisasjon.

Norconsult Informasjonssystemer AS

Torger Kjeldstad

Sivilingeniør
Telefon: +47 454 01  203
E-post: torger.kjeldstad@norconsult.com  

  post@nois.no
   +47 67 57 15 00

Org.nr: NO 944 101 233

hCaptcha