ISY Prosjekt

Et revolusjonerende verktøy for prosjektgjennomføring

Samle og dele all informasjon i ETT System

Vår visjon er å la samhandling i prosjekter bli enklere og mer presist. Samle, berike og dele all informasjon i en og samme løsning for prosjektgjennomføring. La ISY Prosjekt gjøre jobben!

Et av de beste BIM- og sakshåndterings-systemene jeg har sett.
ISY PROSJEKT Viser store modeller og er en smidig løsning.

 

KATHRINE SOUSA, nORCONSULT

Enkelt å bruke

Brukervennlig, tilpasset og innholdsrikt

Tilgjengelighet og Oppdatert

Den digitale byggeplassen er tilgjengelig og oppdatert fra hvor- og når-som- helst

Alt på ett sted

Innholder alt du trenger for smidig prosjektgjennomføring. Kjør oppstartsmøter med VDC og LEAN, ha all dokuementasjon med leveranser og oppgaver, samt modeller med BIM og GIS data. 

Beregne og berike

Nøkkeldata ett sted som kan berikes med informasjon, leveranseplaner og endringer gir treffsikre beslutninger og bedre prosjektstyring.

Tilgangsstyring

Bruk filter og tilgangsstyring for å tilpasse informasjonsbehov og tilgang på rett nivå i prosjektet

Kontroll og risikoreduksjon

Få kontroll på prosjektet, reduser risiko og konflikter i etterkant. 

ISY Prosjekt - endelig en komplett løsning for prosjektgjennomføring

 

Byggherre

Med ISY Prosjekt får du xx og yy

Prosjekterende

Med Isy Prosjekt får du ss og jj

Entreprenør

øø og åå

"Den definitivt beste løsningen på markedet. Aldri før har vi kunnet redusere antall systemer og kostnader. ISY PROSJEkt gir oss økt kontroll, gjennomføringsevne og bedre ressursutnyttelse - fra første prosjektdag!"

Prosjektleder Harald Andreas Landestad, Prosjekt E39 strekning dd 

Bedre prosjekter. Høyere ambisjoner.

Med verktøy, metode og innhold som bringer deg raskere til resultater er grunnlaget lagt for å høyne ambisjonene.

GJør som våre ISY PRosjektkunder

Byggherrer:

Trondheim Kommune

NN

Entreprenører:

AF  

SVV

Rådgivere og arkitekter:

Norconsult

Type text here

Lurer du på noe?

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat!

Norconsult Informasjonssystemer AS

Knut Erik Abrahamsen

Senior salgskonsulent 
Telefon: +47 412 51 830
E-post: knut.erik.abrahamsen@norconsult.com

  post@nois.no
 +47 67 57 15 00

Org.nr: NO 944 101 233

hCaptcha