Jeg vil teste ny løsning for digitale beskrivelser

 

Ved å melde min interesse som deltaker i pilotgruppen betyr det at Norconsult Informasjonssystemer kan kontakte meg for gjennomføring. Testingen av den nye løsningen vil finne sted i løpet av våren 2022. Omfanget av testingen og hvordan dette gjøres kommer det mer informasjon om til de som blir med. Merk at ved å melde din interesse er du med i trekningen av 3 gavekort, hver av dem pålydende 1.500 kroner. 
På forhånd - takk for din interesse!

Jeg vil delta i piloten