Jeg vil teste ny løsning for digitale beskrivelser

Å delta i denne pilotgruppen betyr at Norconsult Informasjonssystemer kan kontakte meg for testing av den nye løsningen i løpet av våren 2022. Omfanget av testingen og hvordan dette gjøres kommer vi tilbake til, men i første omgang er du med i pilotgruppen.

Jeg vil delta i piloten