ISYtalks - en gratis konferanse som inspirerer til digital endring


Bli med når ISYtalks arrangeres 5. mai kl. 09.00! Gjennom seks korte presentasjoner får du inspirasjon til hvordan du kan ta bærekraftige valg i dine prosjekter og hvordan du kan finne de mest lønnsomme alternativene. Direktesendingen skjer på YouTube. Dette må du få med deg!
 

Som følge av FN's bærekraftsmål og taksonomien opplever alle bransjer økende krav om bærekraftige prosjekter. Klimapåvirkningen skal vurderes gjennom alle prosjektets faser; planlegging, prosjektering, bygging og forvaltning og ulike sertifiseringer dokumenterer resultatene. Hvordan ta gode bærekraftsvalg til beste for miljøet og samfunnet?

 

Digitalisering er nøkkelen til å oppnå god bærekraft i prosjektene. Ofte handler det om å ta de riktige valgene basert på store datamengder, og da er gode digitale verktøy avgjørende. På ISYtalks viser vi sammen med Norconsult, Pure Logic, Terravera Foundation og Kvist Solutions at det er mulig å ta lønnsomme bærekraftsvalg.Agenda

 

09.00 Velkommen til ISYtalks

09.05 Effektiv bærekraftkalkulering
Hvordan kalkulere Co2-fotavtrykk på samme måte som økonomien i tidlig prosjektfase?
Øyvind Norvald Jensen, Norconsult Informasjonssystemer AS

09.18 Bærekraftig arealdisponering
Bruk av ulike verktøy med fokus på bærekraft i arealplaner.
Tor Olav Almås, Norconsult Informasjonssystemer AS

09.31 Bærekraftssertifisering i samferdselsprosjekt
CEEQUAL integrert i prosjektgjennomføringen gir mulighet for å ta gode bærekraftsvalg.
Sylvia P. Samuelsen, Norconsult og Frode Tørresdal, Norconsult Informasjonssystemer

09.44 Vi modellerer verden - så du kan ta bærekraftige valg
Terravera sikrer tilgang til åpne verdikjeder for å synliggjøre reell bærekraft.
Håkon Blågestad, Terravera Foundation

09.57 Samarbeid skaper en grønn fremtid
BREEAM og digitalisering henger tett sammen og skaper suksess.
Fabian Utigard, Kvist Solutions AS

10.10 Slik skaper du lønnsom bærekraft
Hvordan utnytte bærekraft til å skape bedre samhandling og mer verdiskapende løsninger?
Andreas Saur Brandtsegg, Pure Logic AS

10.23 Oppsummering og avslutning

 

NB! Tidspunktene er tentative. Det er mulighet for spørsmål underveis.

Påmelding til ISYtalks

Torsdag 05.05 kl. 09.00-10.30

ISYtalks streames på YouTube fra www.nois.no/isytalks. Lenke kommer på e-post torsdag morgen (NB! Det kan være lurt å sjekke søppelkassen). Husk å sette av tid til ISYtalks i din kalender!

Teknologien finnes - det er viljen til å ta den i bruk som må utfordres. På ISYtalks ønsker vi å inspirere til nettopp detteOla Greiff Johnsen, adm.dir. i Norconsult Informasjonssystemer AS

Bli kjent med våre foredragsholdere:

ØYVIND NORVALD JENSEN
Norconsult Informasjonssystemer AS

Øyvind har engasjert seg i metodikk og verktøy for tidligfaseestimering og -analyse siden 2001. Dette startet med et kalkyleverktøy basert på geometriske nøkkeltall og omfattende malverk for ulike prosjekttyper. Over tid har dette blitt utvidet med oppslagsverk i bokform og på web, LCC, klimagassberegning og usikkerhetsanalyse.

TOR OLAV ALMÅS
Norconsult Informasjonssystemer AS

Tor Olav er produktsjef og fagekspert innen GIS. Med GIS-løsningen ISY WinMap viser vi hvordan du kan bruke det offentlige kartgrunnlaget og arealanalyser for å ta hensyn til vernede områder og grunnforhold i tillegg til å beregne arealkostnader.

SYLVIA PIAMONTE SAMUELSEN
Norconsult AS

Sylvia har fagbakgrunn som landskapsarkitekt, og har de siste 10 årene også jobbet med ledelse i linje og i prosjekt. Hun motiveres av å skape helhetlige, funksjonelle og estetisk løsninger med mennesket i sentrum og er glad for at nye verktøy knyttet til bærekraft kan belyse hvordan de rådene hun gir påvirker samfunnet.

FRODE TØRRESDAL
Norconsult INFORMASJONSSYSTEMER AS

Frode er bærekraftansvarlig i NoIS og er utviklingssjef for avdeling BIM og Konstruksjon. Han har jobbet med BIM i over 20 år og har de siste årene hatt større og større fokus på bærekraft.  

HÅKON BLÅGESTAD
TERRAVERA FOUNDATION

Håkon jobber med bærekrafts-modellering i Terravera i tillegg til studier ved UiB. I Terravera er han sentral i å utvikle realistiske og dynamiske modeller av produkter og tjenester i tett samarbeid med Terraveras partnere.

FABIAN UTIGARD
KVIST SOLUTIONS AS

Fabian er daglig leder og medgründer av Kvist Solutions. Kvist leverer en digital plattform som forenkler dokumentasjon og samhandling på BREEAM-prosjekter. Han er sivilingeniør fra NTNU og en håpløs fotballspiller.

andreas saur brandtsegg
PURE LOGIC AS

Andreas er medgrunnlegger av Pure Logic og spesialist på utvikling av design- og beregningsmetodikk for komplekse prosjekter. Han er typisk ansvarlig for utvikling og bruk av avanserte analyser og beregningsmetoder i innovasjon og utviklingsprosjekter, med spesielt fokus på bærekraft, kostnads- og usikkerhetsstyring i konseptutvikling.