SYSTEMUTVIKLER

Vil du du gjøre en forskjell ved å utvikle fremtidens IT-løsninger?

Aktuelle lokasjoner er Sandvika, Oslo, Trondheim, Hamar, Bergen, Stavanger og Lillehammer

Vi trenger ulik kompetanse for å lage de beste løsningene for våre kunder. De skal både være brukervennlige, ha et godt design, og de skal støtte opp om det kunden skal gjøre. Kanskje ligger frontend hjertet ditt nærmest, eller trives du best i backend? Kanskje har du mest lyst til å jobbe med skyløsninger? 

Hos oss får du kombinasjonen av å kunne jobbe inhouse med utvikling av våre produkter eller jobbe som konsulent ute i kundene sine prosjekter. Har du erfraring med utvikling innen GIS, BIM, bygg og anlegg eller FDV er det helt supert, men det er ikke et krav.

Vi søker alle typer utviklere, enten du definerer deg som full-stack-utvikler, front-end-utvikler, back-end-utvikler eller løsningsarkitekt. Vi søker både etter erfarende utviklere og de som er nyutdannet. Vi jobber i team, og benytter Scrum som utviklingsmetodikk.  

Hos oss får du den faglige utviklingen og utfordringene som tar deg inn i flytsonen hver eneste dag. 

SYSTEMUTVIKLER
KART/GIS

#angular #blazor #csharp
#openlayers #xamarin

SØK!

FULLSTACK-UTVIKLER PRODUKT

#.NET #csharp #SQL #javascript #services 

SØK!

SYSTEMUTVIKLER
BÆREKRAFT

#detgrønneskiftet #kodemedmening #BIM

SØK!

FULLSTACK-UTVIKLER
KONSULENT

#.NET #csharp #SQL #javascript #services 

SØK!