VI SØKER DEG!

Norconsult er i stor vekst og rekrutterer for å møte dagens og morgendagens vannutfordringer. Vi trenger deg som er engasjert, nysgjerrig og vil jobbe med den kritiske infrastrukturen som vann- og avløpsnettet er!

Norconsult har Norges største fagmiljø innen vann- og avløpsteknikk, med nesten 300 ansatte som til daglig utfører rådgivning, prosjektering og prosjektgjennomføring i store og små oppdrag. Gjennom intern utvikling av BIM- programvare, jobber vi for å være en sentral aktør innen digitalisering av VA- faget, fra prosjektering til leveranse. 

Vi ser etter deg som vil gjøre en forskjell gjennom å bidra med din kompetanse og dine personlige egenskaper. Sammen skal vi skape resultater både for samfunnet, våre kunder og Norconsult.

VIL DU GJØRE EN FORSKJELL?

Vi ansetter nå i mange forskjellige stillinger.

Aktuelle arbeidsteder er Sandvika, Oslo, Drammen og Lillestrøm.

sENIOR RÅDGIVER

va- SAMFERDSEL

#samarbeid #tverrfaglig #bærekraft #kvalitet

LES MER

SENIOR Rådgiver

va- prosess

#samarbeid #avløpsrensing #slambehandling #digitalprosjektering

LES MER

rådgiver

va- samferdsel

#samferdsel #BIMleveranser #kvalitet #samarbeid

LES MER

senior rådgiver

overvann

#overvannshåndtering #helhetligplanlegging #bærekraft

LES MER

Senior rådgiver

va- plan og utredning

#hovedplan #fagspesialist #prosjektstyring #samarbeid #solideplaner

LES MER

senior rådgiver

naturbasert rensing

#bærekraft #oppdragsledelse #samarbeid #biologi

LES MER

disiplinleder

va- byutvikling

#oppdragsledelse #samarbeid #tidligfase #bekkeåpning

LES MER

Senior rådgiver

va- transportsystemer

#samarbeid  #hydraulikk  #systemforståelse #oppdragsledelse #tverrfaglig

LES MER

senior rådgiver

VA- prosess

#vannbehandling #ledelse
#maskinteknikk #vannkjemi #biologi #samarbeid

LES MER

Passer ingen av disse stillingene for deg, men du tror likevel du kan bidra for Norconsult innen Vann og Avløp? Ta gjerne kontakt

her er noe av DET SPENNENDE VI JOBBER MED

møt våre ansatte

Hva er det beste med jobben din?

PETTER

Prosjektleder

De spennende og utfordrende prosjektene, i tillegg til samspillet med utrolig dyktige kolleger. Og ikke minst det gode sosiale miljøet.

ELLEN

Rådgiver

Alle de koselige, morsomme og faglig sterke kollegaene mine, som alltid har tid til å hjelpe hverandre. Setter også stor pris på sosiale og sportslige aktiviteter som vi kan være med på via jobben. 

TERJE

Senior prosjektleder

Det beste med jobben min er å sette sammen kompetente, tverrfaglige team som gjennom kreativt samarbeid skaper prosjektløsninger som kommunen og beboerne i nærområdet blir stolt av. 

INA

Avdelingsleder

De gode kollegaene mine! Det faglige og sosiale arbeidsmiljøet er utrolig bra, og dette er motiverende i hverdagen. 

TORA

Rådgiver

Det store og brede faglige nettverket. Jeg har fortsatt ikke opplevd noe som ingen har vært borti før. Og så har jeg fått mange gode venner gjennom jobb. 

PABLO

Seniorrådgiver

At vi gir noe tilbake til samfunnet. I tillegg er fleksibiliteten i jobben unik. Du kan i prinsippet være hvor som helst så lenge jobben utføres, men jeg velger fortsatt å være på kontoret på grunn av det gode miljøet. 

INGRID

Seniorrådgiver

Å få jobbe med spennende, tverrfaglige prosjekter sammen med superflinke kollegaer. Stor variasjon mellom prosjekter og arbeidsoppgaver gjør jobbhverdagen morsom.

STIG

Avdelingsleder

Jeg liker å følge med innen flere markedsområder: VA, Samferdsel, Bygg- og eiendom, Miljø mm. Det er befriende få grenser i forhold til hvilke markedsmuligheter man kan strekke seg etter. Det er kjekt å vinne tilbudskonkurranser!

NORCONSULT AS

Vestfjordgaten 4

1337 SANDVIKA 

post@norconsult.com